Skontaktuj się: +48 609 622 783

Windykacja

Nasi klienci zwiększają swoje szanse na odzyskanie należności dzięki prawidłowo prowadzonemu postępowaniu egzekucyjnemu oraz zabezpieczającemu
Oferujemy naszym Klientom:
 • podejmowanie aktywnych działań wobec komornika, zmierzających do szybkiej i skutecznej egzekucji
 • ustalanie i poszukiwanie majątku dłużnika
 • zaskarżanie czynności komornika
 • ochronę przed nieuzasadnioną egzekucją
 • ochronę byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją
 • ochronę osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte w skutek egzekucji z całego majątku

  Nasza kancelaria prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie należności od dłużników
  W szczególności pomagamy naszym Klientom w zakresie:
 • odpowiednich negocjacji przed wszczęciem procesu
 • przygotowania prawidłowego pod względem prawnym wezwania dłużnika do zapłaty
 • wyboru najkorzystniejszego sposobu prowadzenia postępowania sądowego

 

Reprezentujemy naszych Klientów m.in. w sprawach:
 • o ochronę praw własności i posiadania,
 • o stwierdzenie zasiedzenia
 • o ustanowienie hipoteki, służebności i innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych
 • o zniesienie współwłasności
 • o eksmisję
 • o odszkodowanie z tytułu przeznaczenia nieruchomości pod drogi lub inne inwestycje celu publicznego
 • o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z budową lub przebiegiem instalacji infrastruktury liniowej (linie energetyczne, gazociągowe)
 • o odszkodowanie w sprawach wywłaszczenia

Świadczymy usługi

w zakresie windykacji przedsądowej, a także reprezentujemy naszych klientów przed sądem