Skontaktuj się: +48 609 622 783

Kontakt

Telefon

 +48 609 622 783

Email

kancelaria@kancelariafurmanek.pl
sekretariat@kancelariafurmanek.pl

KANCELARIA

Tomasz Furmanek
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Chodkiewicza 15 pokój 109 (parter)
85-065 Bydgoszcz
NIP: 562-153-26-06 | REGON: 365365180
Numer konta bankowego
04 1470 0002 2222 2821 6751 0001

Administratorem danych osobowych Klienta korzystającego z oferty „Porady on-line” jest Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Gąsawie, ul. Żnińska 29B, 88-410 Gąsawa, tel.: 609 622 783, e-mail: kancelaria@kancelariafurmanek.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia Klientowi pomocy prawnej w formie „Porady on-line” oraz w celu archiwizacji.
W przypadku Klienta, któremu zostanie udzielona pomoc prawna w formie „Porady on-line”, podstawę przetwarzania danych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”.
Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od dnia przesłania do Kancelarii formularza ze zgłoszeniem udzielenia pomocy prawnej w formie „Porady on-line”.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Kancelarii udzielenie porady on-line zgodnie z oczekiwaniami Klienta.