Specjalizacja

Reprezentacja procesowa jest specjalizacją, w zakresie której posiadamy długoletnie doświadczenie, liczone wielością przeprowadzonych procesów sądowych przed sądami wszystkich instancji. Specjalizujemy się również w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz świadczymy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych.

Doświadczenie

Dysponujemy doświadczeniem wyniesionym z wieloletniej praktyki kancelaryjnej, poprzedzonej rzetelną edukacją uniwersytecką i wyszkoleniem zawodowym.
Zespół Kancelarii tworzą eksperci legitymujący się najwyższymi ocenami uzyskanymi na dyplomach uniwersyteckich oraz na egzaminach zawodowych.

Rzetelność

Przy świadczeniu usług pomocy prawnej dokładamy staranności wymaganej od profesjonalistów. Kierujemy się najwyższymi standardami obsługi i normami etycznymi, w tym zasadami etyki adwokackiej i radcowskiej. Angażujemy się także w liczne projekty naukowe oraz popularyzowanie wiedzy prawnej.

Skuteczne rozwiązania prawne

Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc

01.

Doświadczenie

Wspieramy prawnie naszych klientów od wielu lat

02.

Wiedza

Posiadam bogate doświadczenie i wiedzę procesową uczestnicząc w wielu sprawach sądowych.

03.

Wszechstronność

Obsługujemy Klientów polskich i zagranicznych.

04.

Specjalizacje

Nasz Zespół świadczy kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym oraz przedsiębiorcom.

Procesy budowlane

Świadczymy kompleksową pomoc prawną we wszystkich aspektach prawnych procesu budowlanego i obrotu nieruchomościami

Kontrakty

obsługa kontraktów na roboty budowlane

Zawieranie umów

negocjacja w procesie zawierania umów

Prowadzimy, w szczególności sprawy:
 • o rozwód
 • o separację
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o alimenty
 • dotyczące władzy rodzicielskiej
 • dotyczące kontaktów z małoletnimi
 • o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • o rozdzielność majątkową
 • o podział majątku wspólnego (również dla osób żyjących w związkach konkubenckich)
Doradzamy i prowadzimy sprawy w zakresie:
 • rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci
 • sporządzania testamentów, w tym dokonywania zapisów i poleceń
 • wydziedziczenia
 • stwierdzenia nabycia spadku lub zachowku
 • działu spadku
 • cofnięcia darowizny
 • rozwiązania umowy dożywocia
 • stwierdzenia nieważności testamentu
 • dochodzenia uznania spadkobierców lub zapsiobierców za niegodnych dziedziczenia

Miałeś wypadek?

Jesteś ofiarą błędów medycznych?

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Furmanka zapewnia profesjonalną reprezentację w uzyskaniu odszkodowania.

Zgłoś sprawę już teraz

Zapewniamy bezpłatną analizę zasadności odszkodowania

Tel. 609 622 783

kancelaria@kancelariafurmanek.pl

Sprawy prowadzone są bez opłat wstępnych. Rozliczenie z Kancelarią następuje po zakończeniu sprawy i wyegzekwowaniu pieniędzy od strony postępowania.

Opracowujemy umowy zabezpieczające w sposób optymalny interesy naszych Klientów, m.in.:
 • umowy kredytowe
 • umowy przewozu
 • umowy spedycji
 • umowy najmu
 • umowy dzierżawy
 • umowy sprzedaży
 • umowy użyczenia
 • umowy darowizny
 • umowy dostawy
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • umowy współpracy
 • umowy konsorcjum
 • umowy o pracę
 • umowy o roboty budowlane
 • umowy przedwstępne
W ramach prawa zamówień publicznych wspieramy głównie wykonawców zapewniając im profesjonalną obsługę prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 • analizujemy dokumentację przetargową pod kątem ryzyka prawnego (SIWZ, ogłoszenie, umowy)
 • przygotowujemy opinie prawne w zakresie interpretacji, znaczenia i skutków poszczególnych zapisów dokumentów przetargowych
 • opracowujemy korespondencję z zamawiającym (wyjaśnienia, uzupełnienia)
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy konsorcjum oraz umowy z podwykonawcami
 • sporządzamy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej
 • reprezentujemy naszych Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • przygotowujemy skargi do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
Nasi klienci zwiększają swoje szanse na odzyskanie należności dzięki prawidłowo prowadzonemu postępowaniu egzekucyjnemu oraz zabezpieczającemu
Oferujemy naszym Klientom:
 • podejmowanie aktywnych działań wobec komornika, zmierzających do szybkiej i skutecznej egzekucji
 • ustalanie i poszukiwanie majątku dłużnika
 • zaskarżanie czynności komornika
 • ochronę przed nieuzasadnioną egzekucją
 • ochronę byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją
 • ochronę osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte w skutek egzekucji z całego majątku

  Nasza kancelaria prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie należności od dłużników
  W szczególności pomagamy naszym Klientom w zakresie:
 • odpowiednich negocjacji przed wszczęciem procesu
 • przygotowania prawidłowego pod względem prawnym wezwania dłużnika do zapłaty
 • wyboru najkorzystniejszego sposobu prowadzenia postępowania sądowego

 

Reprezentujemy naszych Klientów m.in. w sprawach:
 • o ochronę praw własności i posiadania,
 • o stwierdzenie zasiedzenia
 • o ustanowienie hipoteki, służebności i innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych
 • o zniesienie współwłasności
 • o eksmisję
 • o odszkodowanie z tytułu przeznaczenia nieruchomości pod drogi lub inne inwestycje celu publicznego
 • o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z budową lub przebiegiem instalacji infrastruktury liniowej (linie energetyczne, gazociągowe)
 • o odszkodowanie w sprawach wywłaszczenia
Świadczymy kompleksową obsługę prawną na rzecz spółek prawa handlowego. Doradzamy naszym Klientom na każdym etapie, od wyboru optymalnej struktury pod konkretną działalność do uzyskania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Powstałym spółkom doradzamy w zakresie:
 • bieżących spraw korporacyjnych
 • opracowania projektów zmian umów spółek (statutów), dokumentacji związanej ze zgromadzeniem wspólników (walnymi zgromadzeniami), posiedzeniami zarządu i rad nadzorczych, jak również wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie organów spółek
 • prowadzenia procesów łączenia i przekształcenia spółek
 • spraw dotyczących wspólników spółek prawa handlowego
Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa konsumenckiego, zwłaszcza w kwestiach dotyczących:
 • praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową
 • umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 • sporów na tle umów kredytowych, pożyczek
 • stosowania niedopuszczalnych zapisów w umowach z konsumentami
 • sporów konsumenckich powstałych w wyniku zawarcia umów komisu (np. sprawy o wady towaru nabytego w komisie
Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach:
 • o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop
 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing
 • o przywrócenie do pracy
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Ponadto:
 • doradzamy pracodawcom i pracownikom w kwestiach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, systemami wynagrodzeń i świadczeń oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • pomagamy w nawiązaniu, zmian i rozwiązaniu umów o pracę
 • opracowujemy i opiniujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy

Kancelaria Prawna Furmanek

Nasz Zespół świadczy kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. W trosce o dobro Klienta i jakość usług, gruntownie analizujemy problem i przed podjęciem się prowadzenia sprawy, rzetelnie informujemy Klienta o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia celu.

Tomasz Furmanek
właściciel Kancelarii

609 622 783

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zgromadziłem rozpoczynając karierę zawodową jako pracownik administracji państwowej, a następnie radca prawny. Posiadam bogate doświadczenie procesowe uczestnicząc w wielu sprawach sądowych. Posiadana wiedza oraz zdobyte doświadczenie, połączone z rzetelnością i uczciwością, pozwalają mi na świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Do każdej powierzonej mi sprawy podchodzę z pasją i zaangażowaniem, starając się zawsze pozostawać do Państwa dyspozycji.

Prezentacja oferty

Sprawdź, dlaczego warto wybrać nas

"Podobnie jak prokurator jest rzecznikiem państwa, tak adwokat ma być rzecznikiem społeczeństwa"

Eugeniusz Waśkowski

Potrzebna pomoc prawna?

Zadzwoń do nas

+48 609 622 783
kancelaria@kancelariafurmanek.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota 8:00 – 14:00
Niedziela: Nieczynne

Rozpocznij ChatWyślij e-mail

Serwis On-line

Kancelaria oferuje różne formy uzyskania pomocy prawnej na odległość.

+48 609 622 783

PRAWNIK BYDGOSZCZ

Wybór kancelarii prawnej Bydgoszcz- specjalizacja 

Życie niesie ze sobą wiele sytuacji, które ciężko przewidzieć. Bywa tak, że sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić i potrzebujemy pomocy Prawnika Bydgoszcz. Nie mając doświadczenia we współpracy z prawnikami Bydgoszcz, nie wiemy jakimi kryteriami kierować się przy wyborze odpowiedniej kancelarii prawnej Bydgoszcz, czy odpowiedniej osoby. W zależności od sprawy, która ma być prowadzona przez prawnika Bydgoszcz, powinniśmy kierować się specjalizacją danej kancelarii Bydgoszcz. Jeśli potrzebujemy osoby, która przeprowadzi nas przez drogę sądową, zwróćmy uwagę, by prawnik Bydgoszcz specjalizował się w reprezentacji procesowej. Porady prawnicze świadczy większość kancelarii, jednak jedne skupiają swoją uwagę na podmiotach gospodarczych inne na klientach indywidualnych. Pamiętajmy, by sprawdzić prawnika Bydgoszcz przed dokonaniem wyboru. 

Wybór kancelarii prawnej Bydgoszcz- doświadczenie

Kolejnym aspektem, który powinniśmy uwzględnić przy wyborze odpowiedniego prawnika Bydgoszcz, jest doświadczenie. W przypadku złożonych spraw, warto postawić na osobę, która ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw i swoją wiedzą i umiejętnościami wesprze nas na drodze prawnej. Wraz z doświadczeniem prawnik Bydgoszcz powinien wykazać się wiedzą nabytą podczas studiów oraz znajomością aktualnych przepisów. Prawo ciągle się zmienia, dlatego ważne jest by prawnik Bydgoszcz był biegły w obowiązującym prawie. Jednak nie należy dyskryminować młodych prawników Bydgoszcz, którzy mają solidne wsparcie w postaci bardziej doświadczonych współpracowników kancelarii Bydgoszcz. 

Wybór kancelarii prawnej Bydgoszcz- profesjonalizm i opinie

Nie zapominajmy również o jakości świadczonej usługi prawniczej. Prawnik Bydgoszcz, jak i jego kancelaria, powinni cechować się wysokim profesjonalizmem i dyskrecją. Dobrego prawnika Bydgoszcz poznamy po tym, że będzie kierował się normami etycznymi, etyką adwokacką i radcowską. Potwierdzeniem powyższych cech będą nienaganne opinie osób, które skorzystały z usług prawnika Bydgoszcz. Mogą one być pomocne przy wyborze odpowiedniej osoby. Stawiajmy jednak na sprawdzone źródła tych opinii., ponieważ Internet przepełniony jest treścią, która nie zawsze ma potwierdzenie w świecie rzeczywistym.